• about1
  • about2
  • about3

ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2011 ทุ่มเทให้กับการจัดหาผลิตภัณฑ์เก็บผ้าไหม ให้บริการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ในปี 2560 กระทรวงการค้าต่างประเทศได้ก่อตั้งขึ้น